Informace o nás

Ing. Pavel Nuslauer, IČ :44242034

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby dle zákona ČNR 360/ 1992 Sb.
Koordinátor BOZP podle zákona 309 /2006 Sb.Praxe ve stavebnictví více jak 25 let.
V pozicích řízení výroby, přípravy staveb, realizace staveb, controlingu , řízení jakosti a bezpečnosti práce.

Pracoval jsem ve společnostech:

  • Vodní stavby Praha
  • Metrostav
  • v menších regionálních stavebních firmách

A to v pozicích vedoucí přípravy staveb, hlavní stavbyvedoucí, ředitel oblasti, koordinátor.

Zkušenosti zejména se stavbami typu:

  • Rekonstrukce staveb
  • Provádění zateplení fasád
  • Výstavbou rodinných domků
  • Občanská vybavenost- obchodní centra
  • Průmyslové stavby

Certifikáty

  • Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby dle Zák. č. 360/1992 Sb.
  • Koordinátor BOZP dle Zák .č. 309/2006 Sb.