Poskytované služby

 • Provádění stavebních dozorů
 • Činnost koordinátora BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb.
 • Termické analýzy ( měření úniků tepla) termokamerou Guide Eas-IR 4
 • Realizaci a inženýring staveb
 • Jednoduché projekční práce
 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov

Termická měření infrakamerou GUIDE

Předcházení závadám je vždy levnější než následné „hašení požáru“

Využiti termokamer v oblastech :

 • diagnostiky stavebních poruch
  úniky tepla konstrukcemi, tepelné mosty, analýza rosných bodů, poruchy činnosti klimatizace, vytápění, vzduchotechniky a chlazení
 • diagnostika problémů v elektrických systémech
  (vnitřních i venkovních) jako např.: rozvaděčů, transformátorů, osvětlení, přípojnic, rozvodů, izolátorů, vodičů, akumulatorů apod.
 • diagnostika točivých strojů
  generátorů a motorů, elektromotorů,čerpadel,kompresorů
 • diagnostika mechanických zařízení
  ložisek, spojek, převodovek, těsněni, atd.

Termální zobrazování je bezkontaktní technologie, která pomoci měření intenzity infračerveného záření umožňuje zjišťovat teploty z bezpečné vzdálenosti. Termokamera zobrazuje snímek, na kterém různé barvy označují rozdílné teploty. Takový snímek dovoluje rychle a jednoduše zkontrolovat povrchové teploty a identifikovat horké oblasti.Horká místa nebo vzestup teploty často ukazují na problém nebo riziko bezprostředně hrozící závady.

Termální zobrazováni je technologie, která je součástí rozvíjejícího se oboru termografie. Díky technologickému vývoji a výrobním postupům, se náklady na termografii snižují.

Teplotní změny nám ukazují problémy i dalších běžných činnostech Používání termokamer nám umožňuje zjistit poruchy a závady a tyto následně opravit v době, kdy to vyhovuje uživateli zařízení.

Vlastní měření probíhá z bezpečné vzdálenosti a za normálního provozu zařízení. Všechny tyto datové údaje lze vyvolat a použít pro detailní analýzu zjištěného problému.
Měření se provádí termokamerou GUIDE EasIR-4 při pracovní teplotě -10°C až +60°C, Ke každému měření je zpracován protokol o měření v tištěné a digitální formě.